تو هم مثل من دوست داری تکان نخوری؟ عزیزم …..من بی صبرانه منتظر کوچکترین حرکت از سوی تو هستم . نمی خواهی به مادر سلام کنی؟ نمی خواهی به من بفهمانی که همه حرفهای مرا می شنوی ؟

وقتی می بینی بی حرکت ایستاده ام و تکان نمی خورم فقط به خاطر توست. دوست دارم کوچکترین حرکت تو را حس کنم.

دیگر دارم نگران می شوم . نکند بامن قهر کرده ای . حق هم داری . این روزها زیاد می روم توی لک . علی رغم اینکه می دانم تو خیلی حساسی و من باید همیشه به اعصابم مسلط باشم ، اما این روزها تو را با دل غمگینم ناراحت کرده ام .

تقصیر من که نیست …..خودت بهتر می دانی . همه مادر ها  مثل من حساس می شوند و کوچکترین فکر ناراحت کننده ای در این دوران آدم راتحت تاثیر قرار می دهد.

حالا بیا آشتی کنیم . بگذار با تو درد دل کنم و همه آنچه که در دل دارم را به تو بگویم . بگذار از هم اینک محرم راز مادر باشی.

کوچولوی من . این روزها خیلی چیزها مرا ناراحت می کند . این روز ها بیشتر از همیشه احساس تنهایی می کنم . با وجود این که می دانم حالا به معنای واقعی تنها نیستم و تو در بطنم مرا به یک مای واقعی تبدیل کرده ای ، اما باز هم دلتنگ می شوم .

شبها گاهی به زحمت جلوی اشکم را می گیرم که هی بیخودی می خواهد بیاید بیرون و از تو هم حتی خجالت نمی کشد.

همین حالا هم آمده حلقه زده اینجا دور مردمک چشمم و من هی پلک می زنم تا بتوانم صفحه مانیتور را بهتر ببینم . در این لحظات تنها فکر کردن به تو به من آرامش می دهد . این روز ها همه کارهایم را به زحمت انجام میدهم .

خیلی زود خسته می شوم و نمی خواهم هیچ کس به من بگوید : بالای چشم تو ابرو ….

شبها خیلی سخت می خوابم و وقتی به این فکر می کنم که از اینهم سخت تر می شود ، دلم می خواهد بخوابم و تا 10 اردیبهشت بیدار نشوم و شاید هم برای همیشه.

راستی هیچ وقت به این فکر مادر خندیده ای که اگر با تولد تو من بمیرم چه می شود .

اصلا هم خنده دار نیست ، چون من از این فکر گریه ام می گیرد .دلم برای خودم می سوزد . دوست ندارم بمیرم .

دوست دارم شاهد  بزرگ شدن تو باشم .

از فکر از دست دادن تو هم این روزها زجر می کشم . حالا جدی جدی پلک زدن هم افاقه نمی کند . اگر بلایی سر تو بیاید …. من هرگز خودم را نمی بخشم .

پس بیا فکر های بد بد نکنیم .  بیا به هم قول بدهیم باعث آزار یکدیگر نمی شویم . من به اعصابم مسلط می شوم و سعی می کنم هر بلایی که این روزها سرم می آید و ناراحتم می کند ( همه آن چیزهایی که خودت می دانی ) را با خنده و شلی را به غمزه رد کردن فراموش کنم و تو تنها ….گاهی ….آرام تکان بخور . طوری که من تو را حس کنم.

 دلبندم بد جوری منتظرم ….مادر حساس تو : من