از:حميد مصدق

محبوب من بيا

تا اشتياق بانگ تو در جان خسته ام

شور و نشاط عشق بر انگيزد.

من غرق مستی ام

از تابش وجود تو در جام جان چنين

سرشار هستی ام.

*                  *                  *

من بازتاب صولت زيبايی توام

آيينه شکوه دلارايی تو ام..........

love

/ 0 نظر / 9 بازدید