شب - تنها - کتاب- کوه - خرد - یواش - نگاه - میل - تکاپو - شاهد - زن - دقت - شیر - سردار- مرکب - سواری - مهد کودک - بچه - زیاد - نوار- نظم - نیما - نیش  - نردبان - حرارت - آتش - برگ - خفته - آرزو - نفرت - نفرین - تنفر - لیاقت - دردسر - تلفن - گوشی - همراه اول - ایرانسل - اس ام اس - نرد تخت - شرایط - مصیبت - عزا - گریه - غم - ندامت - همسفر - تکیه گاه - مامن - آغوش - تنها - برده - سیاه - خسته - خسته - خسته - خسته

/ 4 نظر / 20 بازدید
خدیجه زائر

من بشدت نگرانتم همشهری چی شده؟کاری ازم بر میاد؟ تو نیاز به کمک داری.نترس همه چیز خوب میشه مطمئنم[ماچ][بغل]

ماهی گلی

سلام. بیشتر مواظب خودتون باشین...[گل]

مامان ارشک

عزیزم چرا بیشتر نمی نویسی. نئشتن هم حالتو بهتر می کنه هم ما رو از نگرانی در موردت در می اره.