کلمات

خسته - طعنه - تنها - گیتا - مشعل - اندوه - داخل - بی ربط - عطش - بزدل - ساده - فرار -تمام -لیاقت - بدون لیاقت- عطش - عطش - سربلند - شکستن- خرد - مبدا- قدیم- بیهوده- سعی - شوکه - عطش - عطش -عطش - عطش - دلخوش - سرمست- دروغ - مدام- خیابان- - مرد- نامرد- نامردی- عطش - حجامت - عطش - عطش - تنفر - تنفر- دور - بخشش - پوزش - عطش عطش - عطش - .....

/ 2 نظر / 20 بازدید
مهتاب

[ناراحت]دوست من نگرانتم

ماهی گلی

سلام. چی شده؟! دوباره ناراحنی که![ناراحت]