پندار نیک /گفتار نیک / کردار نیک

امروز که در آغوش تو گریه کردم .... سبک شدم . دوتایی همدیگه رو بغل کردیم . و تو برای دلداری من برام دسمال آوردی و هی با گریه میگفتی مامان گریه نکن .... اگه گریه کنی منم گریه م تموم نمیشه ها ...

و همین دلداری تو برای یک عمر من کافی بود . آغوش تو با اون شونه های لاغرت برای من امن ترین تکیه گاه شدن.

عشق من . اولین عشق زندگی من ! همیشه با من باش . سر حرفت بمون . توی بغلت زار زدم که : رادین .... تنهام نذاری ها . هیچ وقت تنهام نذاری ها . من فقط تو رو دارم . تو مامان و بابای منم باش.

گفتی : پس بابا چی ؟

گفتی : پس من تو رو با بابا رو تنها نمیذارم . ما 4 تاییم.

الهی قربونت برم . آره ! ما 4 تاییم .

بغلت کردم و از اینکه خداوند بهم توان داد و لطف داشت تا بتونم همون جوری که میخوام بارت بیارم شکر کردم.

نازنینکم .... تو رو سرشار از مهر پرورش میدم . پر از نیکی .

همون طور که یه ایرانی باید باشه .... بهت پندار نیک آموزش میدم تا بتونی توی همه مراحل زندگیت تصمیم های درست بگیری و بیگدار به آب نزنی و تکیه گاه بشی و شونه خالی نکنی .

گفتار نیک یاد میدم تا زبان به فحاشی باز نکنی و تن منو توی گور نلرزونی و ادب داشته باشی که همیشه با درایت و کلام فصیح حرفهاتو بزنی.

بهت کردار نیک یاد میدم تا روزی همسر و فرزندانت منو وخدا بیامرزی بدن .....و از اینکه در کنار تو هستن همه عمر خرسند باشن.

پسرم ترکت نمیکنم . هرگز ...

امروز رو .... شونه های امن تو رو ... نفسهای گرم تو رو .... تا ابد فراموش نمیکنم.

به خاطر تو و خواهرت .... هر آزمونی رو هر چند سخت .... ولی میگذرونم.

میتونی همه عمرت بهم افتخار کنی.

سال آینده سال تحصیل سواد توست .... بهت کمک میکنم تا به همه خواسته هات برسی و سربلند باشی.

نفس منی

 

/ 0 نظر / 29 بازدید