تو مست از شراب لب دیگری و من ......

 

 

 در کنج میکده رسوا نشسته ام ......

 

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
نوید

این نیز بگذرد...

نوید

این نیز بگذرد...