کلمات امروز من

دیروز - امروز - کمتر - رای - فردا - غم - تنها - مادر - روز - زهر مار - تقلب- تحصن - تهدید- خیابان - باتوم- درد- وزارت- آراء - همراهی - سبز- ستوده - پرسش - بیداد - استبداد- دکتر - فرزند - آینده - بیداری- بی خوابی - شمارش - نقض - دریافت - اس ام اس - مختل-هرگز- دروغ - ریا- آمار - تئلفه - بیانیه - افشاء - حریم - شکست - پیروزی - کتک - شعار - من - منها - خودکار- برگه - آذربایجان - عنکبوت - ثمره - کودک - شبکه - قطع - بی بی سی - سانسور - زمان - صبر - صبر - صبر - صبر - صبر

/ 22 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد رضا-آرین

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بیژن آریا

درود بر گرامی همدل. در پی مشکلات به وجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری 88 تاکنون نامه هایی را به 1.مجمع روحانیون مبارز 2.شیخ اصلاحات"مهدی کروبی" 3.حضرت آیة اللّه العظمى یوسف صانعى نوشته ام. بیانیه ای را هم آماده کرده ام برای وبلاگ نویسانی که به نتیجه انتخاات اعتراض دارند. اگر تو هم به نتیجه انتخابات اعتراض داری،می توانی پس ازخواندن آن بیاینه در وبلاگم،آن را مضا’ کنی. (نام ونشانی وبلاگت را بدهی تا در بخش"امضا’"قراردهم.) گرچه میدانم کسی توجهی به نوشتارهای ما نمیکند،ولی بهتر از دست روی دست گذاشتن می باشد. چشم در راه پاسخ تو هستم. شادوپیروزباشی. بدرود.

ehsan

سلام. خوبی؟ صبر صبر صبر صبر ... بگذاریم و بگذریم

ehsan

سلام. خوبی؟ صبر صبر صبر صبر ... بگذاریم و بگذریم

ehsan

سلام. خوبی؟ صبر صبر صبر صبر ... بگذاریم و بگذریم

دختری از شهر ناشناخته

دل ِ من تنها نبود ! دل ِ من هرزه نبود ! دل من عادت داشت که بماند یک جا ... به کجا ؟! معلوم است !! به در ِ خانه تو !! سلام وبه خوبی داری به وبم سری بزن منتظرم [گل]