آدمها

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند

آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند

آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند

 

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند

آدم های متوسط درد خودشان را دارند

آدم های کوچک بی دردند

 

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

 

آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند

آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند

آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند

 

آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد

آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

 

آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند

آدم های کوچک مسئله ندارند

 

آدم های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن برمی گزینند

آدم های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می دهند

آدم های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می گیرند



/ 3 نظر / 20 بازدید
باران

...عالی ...عالی...[گل] ...اگه اجازه بدین با لینک صفحه خود شما توی بلاگم میزارم...

مهتاب

منم عاشق ابراز احساس بچه هام پارمیدا هم دائم در حال ابراز احساسشه به نظر من این نوید خوبیه ...[ماچ]تو رو خدا در مورد مرگ و ..حرف نزن همیشه از چیزهای خوب بگو دوست من [بغل]

نهال

سلام مطلبتون خیلی جالب بود... می گم این فلانی هم عجب آدمیه ها....[نیشخند]