دلم برای ديدن يك روستا  تنگ شده.برای ييلاق ديلمان. ماسوله...سياهكل...و لاهيجان....

/ 2 نظر / 9 بازدید
رهام آرين

درود. آخجون اول شدم. من قصد جسارت به شما را نداشتم اما شما تند برخورد کرديد. من فقط يک سئوال کردم . ممنون که سر زدی.

حميدرضا

...سياهكل...من هيچ وقت سياهكل نرفته ام اما مي دانم كه بر تاريخ سرزمين من چه رفته است.سياهكل...يك حسي در من ايجاد مي كند ، ياد كساني كه ديگر نيستند اما نامشان تا زنده ام در خاطرم خواهد ماند. يك روز از عمرم باقي مانده باشد...سياهكل... را خواهم ديد . عجيب هنوز شبانه فرهاد مرا به ...سياهكل...پرواز مي دهد.